header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Shake hands: Sportiviteit & Respect

Nieuws afbeelding 6-10-2015
Bij HCP gaan sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand.  Dat willen we graag zo houden en daarom gaan wij ook, net als andere verenigingen, door met het Shake Hands initiatief. 

Concreet houdt het voor de teams, coaches en scheidsrechters het volgende in:
Ontmoeting: Bij de toss schudden de aanvoerders en 
        de arbitrage elkaar de hand om elkaar een sportieve 
        wedstrijd te wensen. Zo’n vast moment komt er nu 
        ook met coaches
Voor de wedstrijd: Bij aanvang van iedere wedstrijd 
        vormen beide teams en de scheidsrechters een 
        line up en geven elkaar een hand. 
Na de wedstrijd: Na iedere wedstrijd geven alle 
        spelers en beide scheidsrechters elkaar een hand om 
        te bedanken en/ of te feliciteren.
Goede afsluiting: Na iedere wedstrijd wordt er 
        gezamenlijk een drankje gedronken. 

Jullie gaan hier uiteraard nog meer over horen want dit is iets waar we allemaal bij betrokken zijn en waarbij ieders inzet nodig is om de ‘typische hockeywaarden’ voor onze vereniging en sport  te behouden.