header foto header foto header foto header foto header foto header foto
App

Buitengewone Leden Vergadering: beslis mee over een waterveld en contributie!

Nieuws afbeelding 16-1-2016
Op donderdag 21 januari rekenen we op een bomvol clubhuis tijdens de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV), die om 20.30 uur start. We nemen immers belangrijke besluiten over de toekomst van onze vereniging en daarvoor telt de mening van ieder HCP-lid. Na een toelichting vanuit het Bestuur over de achtergrond, stand van zaken, voorkeur voor veldvernieuwing en financiële impact zullen de leden gevraagd worden om te stemmen over 2 punten:

1.       Akkoord om Veld A te vervangen door een waterveld
2.       Toepassen van contributiedifferentiatie
Andere, algemene agendapunten worden deze avond niet besproken.

Wat is de aanleiding?
Veld A is hoognodig aan vervanging toe, want ook de KNHB heeft het afgekeurd. Seizoen 2015/2016 mogen we er nog op spelen, op voorwaarde dat het veld uiterlijk in de zomer van 2016 vervangen wordt. De andere velden kunnen nog enkele jaren mee. We zijn de enige vereniging in Breda en één van de weinigen in de regio zonder een waterveld. Er zijn voldoende voordelen om wel zo’n veld te hebben, dus dat heeft de voorkeur van het Bestuur.


Hoe werkt het stemmen?
In de statuten van de vereniging is in Artikel 19, lid 4 het stemrecht vastgelegd: 
Ieder lid dat niet geschorst is heeft op de Algemene Leden Vergadering 3 stemmen. Leden van tenminste zestien jaar en ten hoogste zeventien jaar hebben twee stemmen. Leden tot en met een leeftijd van vijftien jaar hebben 1 stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk* daartoe gevolmachtigd ander stemgerecht lid laten uitbrengen. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid kan zonder volmacht het stemrecht van dit minderjarige lid uitoefenen. 
* schriftelijk volmachtigen kan middels een email naar [email protected], uiterlijk 17.00 uur op de dag van de BALV

Helden van HCP, zeker nu!
Zeker met dit soort ontwikkelingen heeft onze club de inzet van veel mensen nodig. Het Bestuur heeft –samen met een aantal betrokkenen- veel voorwerk gedaan. Om dit samen succesvol te maken zijn ‘Helden van HCP’ cruciaal om het nodige vrijwilligerswerk te verzetten. Ook dáárvoor rekenen we op ieders medewerking!

Als je vooraf een vraag wilt indienen, stuur dan een email naar [email protected] of neem contact op met één van de bestuursleden. We zien jullie graag massaal donderdag rond 20.00 uur verschijnen, zodat we om 20.30 uur kunnen starten met deze belangrijke vergadering in de geschiedenis van onze vereniging!