header foto header foto header foto header foto header foto header foto
App

Buitengewone Algemene Leden Vergadering 20 mei (BALV) komt te vervallen

Nieuws afbeelding 18-5-2016
Eerder is gesproken over het oprichten van een stichting, waar het eigendom en beheer van de velden en accommodatie in zou worden ondergebracht. Na overleg tussen Bestuur, leden van de Scenario-Commissie en andere experts is echter besloten hier vanaf te zien. 

Aangezien deze BALV alleen bedoeld was om instemming van de leden te krijgen op de overdracht van de accommodatie aan een nieuw op te richten stichting, hoeft deze nu niet plaats te vinden.