header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

VOG nog niet geregeld? Maak er werk van!

Nieuws afbeelding 29-3-2018
Zoals bekend zijn we als vereniging verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat. Daarom wordt van iedereen die namens HCP betrokken is bij de sportbeoefening van onze minderjarige leden, een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verlangd. Degenen van wie dit vereist wordt, hebben alweer enige tijd geleden een oproep om dit aan te vragen ontvangen van onze VOG- gemachtigde Henk Lohuis. 

Tot nu toe heeft zo’n 40% van de betrokkenen de VOG getoond. Wie de VOG nog niet aangevraagd heeft, wordt dringend verzocht dit alsnog te doen. Wil je nog eens precies weten, hoe dat moet, mail dan naar [email protected].