header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Let op! Huisregels aangepast

Nieuws afbeelding 26-6-2018
Het Huishoudelijk Reglement van HCP is onlangs, na de Algemene ledenvergadering, aangepast. De laatste versie vind je terug op onze website. De notulen van de ALV zullen, na goedkeuring van het bestuur, ook nog worden gepubliceerd op de website.
De belangrijkste wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement betreffen de volgende punten:
  • Fluiten van wedstrijden: alle leden vanaf de B-jeugd dienen een clubscheidsrechterkaart te behalen via een cursus en afgesloten door een examen. Wie voor het eerste examen zakt, kan eenmaal herkansen. Wie dan nog niet slaagt, verliest de speelgerechtigheid. Pas wanneer het examen behaald is, wordt de speelgerechtigheid hersteld.
  • Wanneer iemand niet komt opdagen en geen vervanging heeft geregeld, dan volgt vanuit het bestuur schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar team (ook hierbij geen onderscheid tussen selectie- en breedteteams) en wordt de betreffende persoon uiteraard wel voor een wedstrijd wederom als scheidsrechter aangemerkt. Wordt hieraan gevolg gegeven, dan wordt de schorsing opgeheven, zo niet, dan blijft de schorsing in stand.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); Deze verklaring dienen alle vrijwilligers die met jeugdleden werken, als coach of trainer, gratis aan te vragen via de club. Zonder deze verklaring mag er niet met jeugdleden worden gewerkt. Heb je de VOG al aangevraagd? Dat is in een paar minuten gebeurd! Mail naar [email protected] met je gegevens. Je krijgt dan een mail met een link toegestuurd. Met die link en je digid kun je zelf de aanvraag afronden. Zo gepiept! Fijn dat we komend seizoen weer op je inzet mogen rekenen! De huidige VOG-gemachtigde bij de club is Frank Zwarts. 
  • Ledenadministratie en privacy; sinds eind mei is de nieuwe Wet AVG van kracht. Het gaat hierbij om nieuwe regels en procedures voor het verzamelen en vastleggen van persoonlijke gegevens. Hiertoe heeft HCP een nieuw privacyreglement opgesteld dat op een later tijdstip terug te vinden is op de website.