header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Algemene Vergadering (AV): 26 juni a.s.

Nieuws afbeelding 18-6-2019
Op woensdagavond 26 juni (vanavond) staat de Algemene Vergadering voor leden en bestuur gepland. Het idee is dan om na de zomervakantie, op 13 september, het tweede deel van de AV te organiseren en daar meer in te gaan op de plannen en begroting voor het komende seizoen. Hieronder de agenda (in de bijlage een uit te printen agenda):

20.15uur:  start
1. Opening vergadering
2. Aan/afwezigen, presentielijst, aantal stemmen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen voorgaande AV
5. Verantwoording seizoen 2018-2109 per commissie 
6. Benoemd lid kascontrole commissie 
7. Financiële verantwoording seizoen 2018-2019
8. Verlag kascontrolecommissie 2018-2019
9. Voorstel wijziging samenstelling bestuur inzake technische commissie
10. Afscheid bestuursleden: Tc-lid jeugd jongens, TC-lid meiden, TC-lid senioren ad-interim
11. Voordracht bestuurslid technische commissie, Marloes Ackermans
22.30uur:  verwacht einde
Bijlage