header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Sjef van den Buys interim voorzitter HCP tot 1 februari

Nieuws afbeelding 13-10-2019

Op zaterdagavond 12 oktober is tijdens de Algemene Vergadering het volledige bestuur van HCP teruggetreden en is Sjef van den Buys aangesteld als interim voorzitter. De notulen van deze vergadering volgen binnenkort.

 

Sjef (58) is oud-voorzitter van HCP, getrouwd met Karin, heeft 2 zonen, en woont al ruim 30 jaar in Prinsenbeek. Vrijwel die hele periode is hij als vrijwilliger actief geweest, waaronder voorzitter van peuterspeelzaal Het Olifantje, voorzitter Medezeggenschapsraad op De Griffioen, coach bij Beek Vooruit, voorzitter van HCP en nog altijd voorzitter van de scenarioplanningcommissie van HCP. En, iets totaal anders, begin dit jaar heeft hij afscheid genomen als regisseur van de BAKzittingen.

 

Sjef heeft zich pas de avond vóór de AV enigszins kunnen voorbereiden maar heeft desondanks tijdens de AV al wel zijn plannen voor de komende periode gepresenteerd. Deze plannen zijn samengevat in onderstaand overzicht.

 

Kort gezegd komt het er op neer dat er de komende periode 2 AV’s worden uitgeschreven, op donderdag 31 oktober (aanvang 20 uur) en op donderdag 30 of vrijdag 31 januari (nog nader te bepalen). Sjef gaat de komende weken een interim bestuur vormen dat tijdens de AV op 31 oktober zal worden voorgelegd aan de AV. Op de AV eind januari zal het nieuwe bestuur worden voorgelegd aan de AV, waarbij het uitgangspunt is dat (de meeste) leden van het interim bestuur ook zitting zullen nemen in het nieuwe bestuur.

 

Omdat er nog geen kascontrole heeft plaatsgevonden kon het aftredende bestuur geen (financiële) decharge worden verleend tijdens de AV van 12 oktober. De kascontrole tot de periode t/m 12 oktober gaat daarom de komende weken plaatsvinden en de resultaten zullen worden gemeld tijdens de AV van 31 oktober. Met instemming van de AV zal Bart Herklots de openstaande vacature in de kascontrolecommissie, naast Leon Vermeij, per direct invullen. De kascontrolecommissie zal tevens in januari de controle van de boeken tijdens de interim periode (13 okt – 30/31 jan) voor haar rekening nemen zodat het interim bestuur tijdens de AV eind januari decharge kan worden verleend.

 

Tijdens de AV op 31 oktober zal naast decharge van het afgetreden bestuur en het aanstellen van het interim bestuur ook een update worden gegeven van de belangrijkste dossiers die op dit moment spelen. Tijdens de AV eind januari zal het interim bestuur haar plannen voor de rest van dit seizoen en seizoen 20/21 voorleggen aan de AV. De gestelde doelen zijn in de tijd heel ambitieus en er is veel werk aan de winkel en dat vraagt een bijdrage van iedereen, want Sjef kan dit niet alleen.

 

Om die reden heeft Sjef gisteren mandaat gevraagd en gekregen om meteen al aan de slag te gaan met het oppakken van de belangrijkste dossiers. Ondanks het feit dat er nog geen interim bestuur is gevormd gaat hij mensen vragen om nu al meteen bestuurszaken met hem op te pakken. De AV heeft hem hier dus mandaat voor gegeven. Tegelijkertijd gaat hij op zoek naar potentiële leden voor het interim bestuur.

Het goede nieuws is dat zich inmiddels al de nodige mensen bij Sjef hebben gemeld die hun hulp hebben aangeboden. De door hem gevraagde en noodzakelijke inzet en samenwerking begint daarmee al meteen vorm te krijgen.

 

Om zich een beeld te vormen van de stand van zaken worden de komende week 2 avonden georganiseerd waarin enkele belangrijke thema’s zullen worden geïnventariseerd: 

  • dinsdag 15 oktober 20.00 uur: accommodatiezaken (waterveld, clubhuis, bar, etc.)
  • dinsdag 15 oktober 21.30 uur: financiële zaken (sponsoring, contributie-inning, kascontrole, etc.)
  • woensdag 16 oktober 20.00 uur: hockeytechnische zaken
  • woensdag 16 oktober 21.30 uur: administratieve zaken (ledenadministratie, etc.)

 Deze sessies zijn vooral bedoeld als inventarisatie van zaken die spelen en duren maximaal 1,5 uur.

 

Ze zijn in principe open voor alle leden, maar om vooruitgang te kunnen boeken wordt verzocht om vooral aanwezig te zijn als je vanuit je huidige rol of vanuit je expertise een bijdrage kunt en wil leveren. 5 tot 7 actieve participanten per onderwerp zou ideaal zijn.