header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Agenda AV 30 januari

Nieuws afbeelding 19-1-2020
 Concept agenda Algemene Vergadering HCP d.d. 30 januari 2020

  1. opening
  2. aanwezigen, stemrecht, afmeldingen
  3. vaststellen agenda
  4. concept notulen AV d.d. 12/12/19 - ter goedkeuring (zie website)
  5. stand van zaken betreffende
       a. HockeyFood
       b. beleidscommissie hockey technische zaken
       c. communicatiecommissie
       d. sponsorcommissie
       e. renovatiecommissie 
  6. uitbreiding van het bestuur met een vicevoorzitter - toelichting
  7. bestuur adviescommissie - toelichting
  8. mededeling door kascontrolecommissie 
  9. voordracht en benoeming nieuw bestuur 
10. toespraak door nieuwe voorzitter
11. datum volgende AV: ... mei 2020
12. sluiting, gevolgd door 
13. nieuwe-start-borrel