header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Klaar voor de start …. Af

Nieuws afbeelding 11-2-2020 Algemene vergadering 30 januari 2020
Tijdens een goed bezochte Algemene Vergadering is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Het was een avond waarin Sjef iedereen heeft bedankt voor de bijdrage om de club een stap verder te helpen. Hij heeft in de afgelopen drie maanden een heel aantal belangwekkende ontwikkelingen in gang gezet. De leden hebben ook Sjef bedankt met warme woorden, een staande ovatie en de overhandiging van de eerste échte ‘Harrie Heibal Trofee’!! Het ontroerde Sjef bij zijn dankwoord. 
De nieuwe bestuursleden hebben zich voorgesteld aan de Algemene Vergadering en zijn met algemene stemmen benoemd. Daarmee bestaat het bestuur momenteel uit:
  • Carlo Post, voorzitter
  • Peter Wijninga, toekomstvisie- en scenario’s, samenwerking met andere verenigingen en vicevoorzitter
  • Rik Nielander, secretaris
  • Wim de Fouw, penningmeester
  • Debby van de Wijngaart, hockeytechnische zaken
  • Bart Herklots, accommodatie.
Carlo heeft in zijn toespraak aandacht gegeven aan het 50-jarig bestaan van de club, ónze club. We zijn op 1 november 2021 jarig: een mooi moment om naartoe te werken, mét elkaar. In de AV hebben we ook stilgestaan bij de voorbereidingen van het nieuw clubhuis, vervanging van veld B en investeringen in de kwaliteit van de club. Maar ook is er aandacht om het potentieel van nieuwe leden uit de Haagse Beemden, Westerpark en Princenhage verder te benutten en zo te zorgen voor de veerkracht en vitaliteit van onze club. De samenwerking met Etten-Leur is belangrijk om goed te evalueren en zo mogelijk verder uit te bouwen.
Voor de levendig
heid van onze club is het van belang meer aandacht te geven aan de overgang van junioren naar de senioren: laten we van de zondag ook een mooi event maken; zéker als de Heren 1 en Dames 1 thuis spelen: de ‘super-Sundays’.
Al met al: een prachtig jubileum, vernieuwing van veld/clubhuis, aanwas nieuwe leden, samenwerking met verenigingen, enzovoort: samen stappen we een interessante tijd in, samen komen we er!
Binnenkort opent het lente-seizoen weer: zet alvast in je agenda: zondag 8 maart!! Een super-Sunday met de Dames 1 en Heren 1 in een thuiswedstrijd; ook zullen we dan de kampioenen van de zaalcompetitie en de herfstcompetitie huldigen én het gemengde team JD1 SPEL (Samenwerking Prinsenbeek Etten-Leur). Aldus: een zondag met veel gezelligheid, wat lekkers, mooie potten hockey!