header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Samen spelen.

Nieuws afbeelding 14-5-2020
In eerdere nieuwsbrieven hebben we gedeeld dat het aantal spelers in de jongens juniorenlijn terugloopt en ons als HCP voor serieuze uitdagingen stelt. Het is duidelijk dat er de afgelopen paar jaar onvoldoende jongens zijn ingestroomd. Het is daardoor lastig om teams niet te groot óf te klein te laten worden, voldoende spelplezier te houden op vergelijkbaar niveau etc. 
 
Werving jongens
We hebben inmiddels een plan klaar om hockey aan nieuwe jeugdige spelers aan de westkant van Breda aan te bieden. Ook ‘neem-je-vriendje-mee-acties’, ‘stick leuke trainingen’ en meer zijn in voorbereiding met onder andere de inzet van de heren senioren. Het zal enige tijd duren voor dit de tekorten goed aanvult.
 
Tijdelijke oplossing
Om toch spelplezier, uitdaging en dergelijke te behouden, is gekeken of we met Hockeyclub Etten-Leur (die ook deze uitdaging hebben) hiervoor een tijdelijke oplossing (maximaal 3 jaar) kunnen bedenken. Hier is gebruik gemaakt van de ervaringen van het JD1-team SPEL (Samenwerking Prinsenbeek Etten-Leur) en hebben deze afgezet tegen de gehele juniorenlijn.
 
Afweging
In de afgelopen weken is over deze tijdelijke oplossing veel gesproken in de club. Ook de oudere jeugdspelers, hockeytechnische commissie en lijncoördinatoren worden betrokken in deze discussie. Uit de diverse gesprekken wordt helder dat er geen duidelijke ideale optie is. Het is een worsteling met een niet te ontkennen en ongemakkelijke werkelijkheid. En aan elke optie (ook ‘niets doen’) kleven nadelen. We staan voor de uitdaging een optie te kiezen die de meeste kansen biedt met de minste nadelen. In de discussie spelen ook emoties een rol. Heel begrijpelijk en daarbij voelt het bestuur mee. Het gaat ons aan het hart en we vragen dan ook begrip voor de afweging die we moeten maken. Wij houden van ons geel/blauw! We zijn een club om te verenigen!!
 
Voorkeurscenario en een extra Algemene Vergadering
In het bestuur is de volgende route afgesproken. In het komende weekend zal er – in navolging van de lijncoördinatoren/trainers/coaches - met spelers over worden gesproken. Hiernaar luisterend, vinden gesprekken plaats met het bestuur van Hockeyclub Etten-Leur en zal het bestuur na rijk beraad op vrijdag 22 mei haar voorstel openbaar maken om vervolgens in de Algemene Vergadering een definitief besluit te nemen.
De Algemene Vergadering zal naar verwachting plaatsvinden op vrijdag 5 juni. De uitnodiging hiervoor volgt nog. We zullen dit in de buitenlucht op 1,5 meter afstand organiseren om elkaar goed te begrijpen. We staan tenslotte aan dezelfde kant van de lijn voor onze club. Overigens betekent dit ook dat de reguliere uiterlijke uitschrijfdatum blijft staan op 31 mei en voor de jongens junioren opschuift naar uiterlijk 10 juni 2020.
Tenslotte zal er in juni zo mogelijk een reguliere Algemene Vergadering plaatsvinden met jaarverantwoording en plannen/begroting seizoen 2020/2021.