header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Nieuwe Corona regels

Nieuws afbeelding 2-10-2020

Beste hockey-vrienden,

 

Afgelopen maandag heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd, die er al voor hebben gezorgd dat we de kantine hebben gesloten en er geen toeschouwers meer zijn toegestaan op het complex. De gestelde regels gelden voor alle hockeyers, hockeyverenigingen, vrijwilligers en fans. Graag informeren we je over een paar praktische zaken.

 

Algemeen

We blijven iedereen oproepen om je goed aan alle maatregelen te houden. Was regelmatig je handen, schud geen handen en HOUD AFSTAND! Werk mee aan alle maatregelen op de vereniging. Alléén op die manier kunnen we met elkaar blijven hockeyen, al is dat dan voorlopig zonder publiek.

 

Clubhuis dicht

Vanaf 29 september moet de horeca/bar op de sportlocaties en –complexen tijdelijk gesloten worden. Dit betekent:

  • dat ook bij slecht weer en plotselinge regenbuien het CLUBHUIS DICHT moet blijven. Zorg in die gevallen voor warme kleding en een regenjas. Bij onweer biedt de veranda en de ruimte voor de veranda (er komen binnenkort doeken tussen veranda en veld A) beschutting;
  • het niet is toegestaan te eten of te drinken op het complex, m.u.v. de drinkflessen die je zelf meeneemt als teamlid;
  • dat de KLEEDKAMER DICHT is voor teambesprekingen en/of douchen.

 

 

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat zal zich tot aan de herfstvakantie in de deuropening in de veranda bevinden. Na de herfstvakantie zal het wedstrijdsecretariaat zich bevinden bij de hoofdingang van het complex aan de parkingkant (omwille van betere looproutes, waarover later meer). Om drukte te voorkomen, vragen we je één persoon van het team naar het wedstrijdsecretariaat te laten gaan.

 

Wanneer mag ik als speler naar het complex?

Om drukte te voorkomen op het complex hebben we met de clubs in de regio afgesproken dat:

  • Teams maximaal 30 minuten voor aanvang van hun wedstrijd ons sportcomplex betreden. Ze lopen dan direct door naar het veld waar de wedstrijd gespeeld wordt;
  • Spelers die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk ons sportcomplex verlaten.

 

 

Jeugdige scheidsrechters

Het gebeurt dat jeugdige spelers eerst een wedstrijd fluiten en daarna de eigen wedstrijd spelen, of andersom. Als er maximaal 30 minuten tussen deze momenten zit, mag de speler op het complex blijven. Als er een begeleider/ouder is voor de jeugdige scheidsrechter, is deze persoon in functie en kan deze gerust het complex betreden en na de functie-vervulling zo spoedig mogelijk het complex weer verlaten.

 

Toeschouwers

Toeschouwers zijn voorlopig niet toegestaan op ons gehele sportcomplex. Het doel van deze maatregel is om de hockey zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Onderstaand wat praktische vertalingen:

  • Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken. Dit betekent letterlijk bij de ingang afzetten en terug naar huis;
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel van de toeschouwers en mogen naar de wedstrijd kijken. Zorg wel voor een beperking van het aantal rij-ouders en neem zelf wat te drinken mee;
  • Voor alle thuiswedstrijden geldt dat de chauffeurs niet onder teambegeleiding vallen. Zij worden als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;
  • Personen die tijdens de wedstrijd of training een specifieke functie hebben, mogen gedurende de functie-vervulling aanwezig zijn. Na functievervulling moeten zij ons complex zo snel mogelijk verlaten.

 

 

Corona-toezicht

We verwachten dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor de regels om zo te kunnen blijven hockeyen. Er zullen wederom corona-coördinatoren rondlopen in de gele hesjes, die zo mogelijk aanwijzingen zullen geven. We gaan ervan uit dat hier geen extra maatregelen bij nodig zullen zijn, en dat iedereen deze coördinatoren met respect benadert. Ze zijn er voor uw en onze gezondheid!

 

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE ATTENTIE EN BEREIDWILLIGE MEDEWERKING!

 

Het Bestuur HCP