header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

We mogen weer “een beetje” ! Het terras van HCP mag voorzichtig en geleidelijk open!

Nieuws afbeelding 4-6-2021

Hiervoor gelden allereerst dezelfde regels als op andere buitenterrassen, zoals maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Daarnaast mag ons terras alleen open voor sporters en vrijwilligers in functie, dus degenen die er mogen zijn. De afspraak is nog steeds (volgens de KNHB) dat de sporters geacht worden om na het sporten de accommodatie te verlaten. We moeten dus als HCP een bewuste afweging maken over het wel of niet open stellen van het buitenterras en of we daarbij de geldende horeca regels kunnen toepassen en uitvoeren. 

We menen dat op basis van gezond verstand en de specifieke situatie ter plekke, dat het mogelijk moet zijn om op 1,5 meter afstand van elkaar op het terras, na de training of onderlinge wedstrijd, nog 1 drankje te drinken. Dat betekent dat 1 speler iets te drinken gaat halen, alle anderen buiten op 1,5 meter blijven en in de regel na 15-20 minuten huiswaarts keren.

 

De Barcoördinator van dienst zal op de naleving van de regels toezien. Hun instructies dienen te allen tijde worden opgevolgd.

 

We hopen op deze manier heel voorzichtig het terras te kunnen openen en verdere stappen in de nabije toekomst te kunnen nemen. Gezond verstand is hier het belangrijkste.

 

Als je als team graag na de training nog wat wil drinken, laat het weten via [email protected], dan kijken wij of er barcoördinatoren beschikbaar zijn om bardienst te draaien!

 

Zou je ons team willen versterken? Dit kan uiteraard! Neem dan contact op via [email protected].

 

Tot snel op het terras!

 

Namens alle barcoördinatoren!