header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Algemene Vergadering HC Prinsenbeek op 9 juli 2021 om 20 uur

Nieuws afbeelding 6-7-2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op 9 juli a.s. om 20 uur wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het voorbije jaar en de plannen voor het nieuwe jaar aan u voorlegt.

De agenda van de vergadering en de relevante documenten en notities vindt U op de website achter de inlog; deze worden tijdens de vergadering uitgebreid toegelicht.

De vergadervorm ("fysiek”, video of combinatie) is nog even niet aan te geven.

We zouden de AV graag weer "fysiek” houden. Het clubhuis is echter slechts toegestaan voor maximaal 30 personen, dus bij meer belangstelling zou de vergadering buiten op het veld gehouden moeten worden.

Het bestuur wil echter ook diegenen, die vanwege Corona niet lijfelijk bij de vergadering willen of kunnen zijn de gelegenheid bieden deel te nemen aan de vergadering door een videoverbinding. Dat is op het veld om diverse redenen (kosten, weersomstandigheden) niet goed te realiseren.

We zoeken daarom nog naar een geschikte "fysieke” locatie, die kan worden gecombineerd met videoconferencing.

Lukt het niet een geschikte locatie te vinden, dan zal de vergadering uitsluitend per videoverbinding worden gehouden.

Zodra we meer weten, krijgt u bericht.

Hieronder vindt u de aanmeldingsprocedure en wat extra gegevens.

We hopen op een grote opkomst en uw actieve deelname aan deze belangrijke vergadering!

Het bestuur


Aanmeldingsprocedure

1. IEDEREEN die aan de AV wil meedoen, dient uiterlijk op 7 juli een aanmeldings- e-mail te sturen aan [email protected]

Dit is nodig om de inlogcodes te kunnen sturen voor de videoconferencing en, als we ook fysiek vergaderen, om de coronaregistratie en gezondheidschecks op orde te hebben.

2. Vermeld in uw aanmelding

 

  • uw naam,
  • lidmaatschapsnummer (en/of dat van de kinderen die u vertegenwoordigt),
  • totaal stemmenaantal (boven 18 jaar 3 stemmen, 16 of 17 jaar 2 stemmen, 15 jaar en jonger 1 stem)
  • en evt. volmachten (max. 2 stuks) van andere leden, ook weer met naam, lidmaatschapsnummer en stemmenaantal.

 

NB.: Lidmaatschapsnummer(s) kwijt of vergeten? Vraag het op bij [email protected]

NB.: Bij onvolledig of onjuist ingevulde aanmeldingen kunt u niet deelnemen aan stemmingen.

3. Laat in de e-mail weten of u video vergadert of dat u (indien een locatie in Pr’beek wordt gevonden) evt. daar naar toe komt

U wilt deelnemen via de videoconferencing?

Vermeld dan zo nodig in uw aanmelding ook het e-mailadres waarop u tijdens de vergadering te bereiken bent als dat afwijkt van het voor de aanmelding gebruikte e-mailadres.

U wilt evt. naar de vergader locatie komen?

Zorg dat u kunt aantonen, dat u volledig tegen corona bent gevaccineerd of toon een negatieve coronasneltest*.

*U kunt zich hiervoor gratis laten testen bij het GGD-fieldtestlab bij het NAC stadion. Ga naar de website www.testenvoortoegang.nl en regel een afspraak. Uw test is maximaal 40 uur geldig.

U dient zich uiteraard te houden aan de op 9/7 geldende coronaregels (afstand houden, hoesten in elleboog etc.).

6. U krijgt na uw aanmelding een bevestigings- e-mailvan de secretaris

7. IEDEREEN die deelneemt, krijgt uiterlijk op 9/7 een inlogcode en verdere instructies, dus iedereen kan via de video meedoen aan de vergadering!

Hebt u nog vragen, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Bijlage