header foto header foto header foto header foto header foto
Mededelingen

Uitnodiging ALV

Nieuws afbeelding 11-6-2013
Op 14 juni as. vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt (ouders van) leden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere betrokkenen bij HCP van harte uit om aan deze vergadering deel te nemen. Na de vorige Algemene Ledenvergadering, waarin gebrainstormd is over HCP als familieclub, heeft het bestuur het beleidsplan voor 2013 - 2018 geschreven. Zij presenteert dit beleidsplan tijdens de komende ALV. Vanaf eind mei is het via de website te downloaden. Ook de agenda voor de ALV is vanaf dat moment via de website beschikbaar. 
 
Voor het bekijken of downloaden van de notulen van eerdere ALV's dien je in te
loggen op de site (Documenten/ALV verslagen). De Notulen kunnen ook opgevraagd worden bij het secretariaat via [email protected]
 
We zien uit naar uw komst!
Michael van den Oord