header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Inschrijfformulier


Inschrijven als
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De contributie wordt pas geïncasseerd nadat de proefperiode (3x trainen) is verlopen en we de bevestiging van onze coördinator hebben dat jijzelf of je zoon/dochter wil blijven hockeyen bij HC Prinsenbeek.

 
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Toestemmingsverklaring
  We verzoeken je om onderstaande vragen met Ja of Nee te beantwoorden. Wordt bij een van de onderstaande keuzes Nee ingevuld, dan kun je helaas geen lid worden van onze club. Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar geldt, dat een van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger dit formulier dient in te vullen en te ondertekenen

 
   
Vrijwilligerswerk
  Van leden en ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de werkzaamheden die binnen de vereniging moeten worden uitgevoerd. Wat zijn activiteiten die bij u passen? U kunt kiezen uit bijvoorbeeld bar, accommodatie, sponsoring, PR, maar ook training geven, coachen of 'iets in de organisatie'. U kunt invullen wat u leuk lijkt. Heeft u diploma's op het gebied van ehbo of horeca? Dan horen wij dat graag.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.