header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Inschrijvingsformulier


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Toestemmingsverklaring
  We verzoeken je om onderstaande vragen met Ja of Nee te beantwoorden. Wordt bij een van de onderstaande keuzes Nee ingevuld, dan kun je helaas geen lid worden van onze club. Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar geldt, dat een van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger dit formulier dient in te vullen en te ondertekenen

 
   
   
Vrijwilligerswerk
  HCP draait optimaal mede dankzij veel vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom noodzakelijk. Welke vrijwilligersta(a)k(en) ben/zijn je en/of je ouders bereid om op je te nemen? Wij zullen jou of je ouders benaderen om hierop toelichting te geven wanneer nodig en eventueel een afspraak hierover te maken.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.