header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Gedragscodes HCP

Het is van belang dat alle functionarissen van HCP zich ervan bewust zijn dat zij een belangrijke factor zijn in de cultuur binnen de vereniging. Zij hebben de verantwoordelijkheid om voor de sporters en de teams een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. 

Daarom heeft HCP in september 2023 gedragscodes opgesteld die weliswaar zwaar leunen op de gedragscode voor trainers/coaches van het centrum voor veilige sport, maar op een aantal punten zijn aangepast om specifiek op HCP van toepassing te zijn. 

Van alle coaches, trainers, scheidsrechters en overige functionarissen van HCP wordt verwacht dat zij de gedragscode in acht nemen en daarvoor een nalevingsverklaring ondertekenen.

De gedragscodes voor de verschillende categorieën zijn hieronder te downloaden: