header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Veilig sportklimaat

Hockeyclub Prinsenbeek wil zorg dragen voor een veilig sportklimaat.

We doen er alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er toch momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. 

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HCP een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld: een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 

Daarbij geldt dat snel melden, erover praten en vroegtijdig een einde maken aan een ongewenste situatie, er toe bijdraagt dat deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.

Daarnaast vragen we alle bestuursleden, begeleiders en vrijwilligers van HCP om de gedragscode van HCP in acht te nemen en de nalevingsverklaring te ondertekenen. Meer informatie over deze gedragscode alsmede de documenten zelf zijn hier te vinden.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen en voor elke leeftijd binnen het Hockeyclub Prinsenbeek-verband. Bij twijfel: bespreek het met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij hem op de juiste plaats is. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon van HCP bereiken via e-mail ([email protected]

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
 • Voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.
 • Vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.
 • Ook als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. 

Waarover kunnen de vragen gaan?
 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je, door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur, er niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer, coach, of een ander ervaar je als onprettig of als onveilig.
 • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt of weet dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is. 
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van HCP wel op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. 

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor? 

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hieromheen, die tussen HCP-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCP-verband en de betrokkene(n). 

De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCP. De vertrouwenscontactpersoon kan hiervoor de benodigde contacten leggen. 

Contact 

De vertrouwenscontactpersoon van HCP is Carlo Post. Je kunt hem bereiken via e-mail: [email protected]

(De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur)