header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen en voor elke leeftijd binnen het Hockeyclub Prinsenbeek-verband. 

Bij twijfel: bespreek het met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. 

De vertrouwenscontactpersoon van HCP is Ludy Buijsse. Je kunt haar bereiken via e-mail: [email protected] 

Hockeyclub Prinsenbeek wil zorg dragen voor een veilig sportklimaat 

We doen er met alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. 

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HCP een vertrouwenspersoon te vinden is: 
Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 

Daarbij geldt ook dat snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden ! 

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
 • Voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.
 • Vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.
 • Ook als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. 
Waarover kunnen de vragen gaan?
 • pesten en gepest worden;
 • het gevoel hebben dat je, door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur, er niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer, coach, of een ander ervaar je als onprettig of als onveilig;
 • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt of weet dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; 
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; 
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 
 • of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HCP wel op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor? 

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hieromheen, die tussen HCP-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCP-verband en de betrokkene(n). 

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCP. De vertrouwenspersoon kan hiervoor de benodigde contacten leggen. 

Contact 

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen en voor elke leeftijd binnen HCP. 

Bij twijfel: bespreek het met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. 

De vertrouwenscontactpersoon van HCP is Ludy Buijsse. Je kunt haar bereiken via e-mail: [email protected] 

(De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur)