header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Belangrijke besluiten tijdens lange, goede Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding 21-6-2018
Op vrijdag 15 juni vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Het clubhuis was aardig gevuld met een mooi aantal (ouders van) leden en anderen die zich betrokken voelen bij onze club. Zij stemden onder andere in met:
  • Goedkeuring ("decharge”) voor het Bestuur voor het afgelopen jaar en de bijbehorende financiële verslaglegging
  • De nieuwe bestuursleden: Cas Rens als voorzitter, Rik Nielander als secretaris en Alfred Dekker als bestuurslid Communicatie
  • Wijzigingen in het Huishoudelijk reglement t.a.v. Arbitrage, AVG (gegevensbescherming) en VOG (verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers die met jeugdleden te maken hebben) 
  • Een voorstel om vanaf najaar 2018 roken niet meer toe te staan als er jeugdleden trainen of wedstrijden spelen
Het besluit voor de Arbitrage betekent dat er consequenties zijn als jeugdspelers vanaf de B-jeugd hun scheidsrechterskaart niet halen (dan ben je niet meer speelgerechtigd) of de fluit-beurten niet invullen (dan speel je de volgende wedstrijd niet). Als vrijwilligers waarvan we een VOG verlangen die niet willen/kunnen overleggen, dan kunnen we hen niet inzetten als vrijwilliger. Dat kunnen dus verstrekkende gevolgen zijn, maar net als andere verenigingen willen we wel deze strakke lijn aanhouden. Samen maken we de vereniging en dus vragen iedereen om zich aan de ‘spelregels’ te houden.

Daarnaast werd een jeugdplan gepresenteerd, om jeugdleden in een veilige en dynamische omgeving de gelegenheid te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen als hockey(st)er  en/of trainer.
Iets na middernacht mocht Cas de voorzitterhamer van Peter overnemen en met een ferme klap de vergadering sluiten.