header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Aanmelden als spelend lid of vrijwilliger

Overweeg je lid te worden van HCP of wil je kind bij HCP gaan hockeyen? Je bent van harte welkom bij onze vereniging! Op onze site vind je informatie over o.a. teams, trainingstijden en ons tenue. 

Aanmelden als vrijwilliger
Vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden via het inschrijfformulier. Stuur na het invullen van het inschrijfformulier svp een mailbericht naar de wachtlijstcoördinator zodat zij de inschrijving kan bevestigen. 
 
Aanmelden als spelend lid 
Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en het getekende PDF-document te versturen naar het secretariaat. Je formulier wordt naar de wachtlijstcoördinator gestuurd. Die voorziet je van verdere informatie. Hoe lang is de wachtlijst? De lengte van de wachtlijst verschilt per leeftijdsgroep. De wachtlijstcoördinator kan je informeren over de lengte van de lijst. Hoe lang het duurt voor er een plekje vrij komt, is van meerdere factoren afhankelijk en niet exact aan te geven. De coördinator houdt je regelmatig op de hoogte over de lengte van de wachtlijst. 

Je traint altijd eerst drie keer mee! 
HCP kan zich voorstellen dat je (of je kind) eerst een paar keer mee wil trainen voordat je beslist om lid te worden. Dat kan. Je dient je echter altijd eerst aan te melden via het inschrijfformulier. De reden dat we dat doen is dat er nooit een misverstand is over wie er aan de beurt is om bij een team aan te sluiten. Op het moment dat je je ingeschreven hebt en er is een plekje vrij in een team dan train je eerst drie keer mee. Beslis je om lid te worden? Je inschrijving wordt pas op dat moment omgezet in een lidmaatschap. 

Privacy 
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de club vind je de regels en bepalingen waaraan wij als club en jij als lid ons dienen te houden. Hockey Club Prinsenbeek wil zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt op de website www.hcprinsenbeek.nl onder De Club/Reglementen doorklikken naar de privacyverklaring om te zien welke gegevens we van jou bewaren en hoe we ermee omgaan. 

Daar vind je ook hoe je je recht kunt uitoefenen om gegevens van en over jou in te zien, te wijzigen of te verwijderen, hoe je je gegevens mee kunt nemen naar een andere club of instantie en hoe je een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt indienen. 

Belangrijk om je te realiseren is ook, dat op het terrein van Hockey Club Prinsenbeek af en toe door clubfunctionarissen foto’s of video-opnames gemaakt van spel- en trainingssituaties, leuke clubevenementen en dergelijke. Dit beeldmateriaal is voor intern gebruik bedoeld, maar wordt soms ook geplaatst in ons clubblad Bully of getoond op het interne videokanaal in het clubhuis of (soms) op onze website. 

Door lid te worden, ga je hiermee in principe akkoord, maar als je bezwaar hebt tegen het tonen van zonder jouw expliciete instemming vervaardigd beeldmateriaal waarop jij centraal en duidelijk herkenbaar voorkomt, dan zal dit na jouw verzoek aan het clubbestuur worden verwijderd of aangepast. 

Het beeldmateriaal mag nooit door of namens de club worden beschikbaar gesteld aan derden of voor bredere promotiedoeleinden worden gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.