header foto header foto header foto header foto header foto header foto
ALV

Agenda AV 12 december

Nieuws afbeelding 28-11-2019 De agenda voor de komende Algemene vergadering van 12 december is:

1. opening, toelichting doel van deze vergadering door voorzitter

2. presentielijst en stemrecht

3. agenda

4. notulen AV d.d. 31 oktober 2019 ter goedkeuring door AV ( zie op website achter inlog)

5. verslag kascontrolecommissie over periode 1 juni – 12 oktober 2019 en advies aan AV

6. decharge bestuur over deze periode - besluitvorming door AV

7a. oriënterende presentatie over vervanging veld B; aansluitend gelegenheid tot stellen van vragen

7b. idem over renovatie en/of nieuwbouw clubhuis

7c. financieringsvoorstellen bij 7a en 7b

8. stand van zaken bestuursvacatures; indien mogelijk presentatie kandidaten definitief bestuur

9. rondvraag

10. datum volgende AV

11. sluiting

Bijlage