header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Uitbreiding bestuur met 6e lid

Nieuws afbeelding 8-1-2020

Laat ik beginnen om namens het interim en het nieuwe bestuur iedereen een geweldig 2020 toe te wensen, niet alleen op sportief -, privé- en zakelijk vlak, maar vooral in goede gezondheid. Laten we er samen een heel mooi jaar van gaan maken.

Tijdens de Algemene Vergadering op donderdag 20 december zijn de kandidaten voor het nieuwe bestuur voorgesteld, waarmee het nieuwe bestuur er als volgt uit zou gaan zien:

  • Carlo Post, voorzitter
  • Rik Nielander, secretaris
  • Ingrid van Bommel, penningmeester
  • Debby van de Wijngaart, hockeytechnische zaken
  • Bart Herklots, accommodatie.

Zoals gemeld heeft Ingrid te kennen gegeven dat zij het penningmeesterschap iets anders wil inrichten dan tot nu toe gebruikelijk was en dat zij daarvoor administratieve ondersteuning nodig heeft. Inmiddels worden daar al verkennende gesprekken over gevoerd. Tijdens de AV op 30 januari zullen we jullie daar verder over berichten.

In de afgelopen periode hebben we samen met de betreffende commissies veel energie gestoken in het oppakken van een aantal belangrijke zaken waaronder het clubhuis, veld B, sponsoring, hockey-technisch beleid en communicatie. De betreffende commissies zullen jullie bijpraten tijdens de AV.

Maar we zijn er nog niet …

We hebben nog een aantal flinke uitdagingen die met de toekomst van HCP hebben te maken! Denk daarbij bijvoorbeeld aan de teruglopende jongenslijn.

De (eventuele) samenwerking met verenigingen in de regio vraagt dan ook om serieuze aandacht en structuur. Voor de jongens D loopt er momenteel een pilot – in de vorm van gecombineerd team - samen met Etten-Leur en vraagt een vervolg.

De samenwerking met de Bredase hockeyverenigingen loopt momenteel op het gebied van onderhoud van de velden, inkoop materialen en sportiviteit & respect (S&R).

Maar ook samenwerking met de Beekse verenigingen biedt kansen op het gebied van inkoop, accommodatie-aanpassing, energie etc.

Aldus blijkt dat er een taakveld ligt om diverse toekomstscenario’s voor HCP te verkennen, waarbij de samenwerking met andere verenigingen een groot onderdeel zal zijn. Bovendien is de ontwikkeling van voldoende nieuwe leden voor ons als club van groot belang. Het aantal mogelijke leden uit Prinsenbeek is hierbij niet altijd voldoende. Daarom is het van belang dat we de werving van leden uit de Haagse Beemden en Princenhage ook bij de kop zullen pakken.

Deze twee ontwikkelingen (toekomst met andere verenigingen én werving leden) hebben mogelijk grote impact op onze club en vragen dan ook om speciale aandacht vanuit het bestuur. Daarom willen wij een extra bestuurslid aanstellen die zich met name toe gaat leggen op het onderzoeken van mogelijke toekomstscenario’s voor HCP.

Aan deze functie koppelen we dan tevens de rol van vicevoorzitter. De lopende en komende ontwikkelingen kunnen namelijk betekenen dat de voorzitter niet altijd en overal kan zijn en dan biedt de beschikbaarheid van een vicevoorzitter voortgang in deze ontwikkelingen én stabiliteit bij de vertegenwoordiging vanuit het bestuur.

We hebben inmiddels ook aan kandidaat voor deze functie gevonden: Peter Wijninga.

En net als voor de andere bestuursfuncties bestaat ook voor deze nieuwe functie de mogelijkheid om je daarvoor, naast Peter, kandidaat te stellen.

Je kunt je bij mij als kandidaat melden tot en met 15 januari!


Nieuwestartborrel op 30 januari

Tenslotte nogmaals de uitnodiging voor de nieuwestartborrel na de AV op 30 januari, waarin we het nieuwe bestuur welkom heten en proosten op het nieuwe jaar 2020, op het nieuwe lenteseizoen, op de nieuwe vrijwilligers, op de nieuwbouwplannen, op de nieuwe commissieplannen, en op eventuele andere nieuwigheden.

In ieder geval redenen genoeg om naar de AV te komen.

Met sportieve groet,

Sjef