header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Stand van zaken voorbereidingen nieuwe clubhuis en veld B

Nieuws afbeelding 11-2-2020 Tijdens de Algemene Vergadering en ook in eerdere samenkomsten hebben we al verteld dat we bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe clubhuis en de vervanging van veld B. We gaven in de AV al kort aan dat er veel geld gemoeid is met deze investeringen. Een speciale commissie met onder andere Reinier Nederhoed en Rein Raaijmakers heeft veel voorbereidingen getroffen om de investeringen ook betaalbaar te maken. Hierbij worden speciale subsidiemogelijkheden betrokken en wordt bekeken of we gunstige voorwaarden een lening kunnen verkrijgen, die past bij onze club. Ook de gemeente Breda speelt hierin voor ons een belangrijke rol. We zijn dan ook actief en goed met ze in overleg om onze (financierings-)plannen te delen. De eerste reacties zijn hoopvol. Als er over de financieringsmogelijkheden meer duidelijk is, staan we aan de vooravond van beslissingen waar we de Algemene Vergadering vooraf bij zullen betrekken en zullen op dat moment de datum tijdig communiceren. Overigens kijkt onze recent ingestelde Bestuurlijke Advies Commissie actief mee en geeft tussentijds adviezen aan het bestuur.