header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Samenwerking Hockeyclub Prinsenbeek en Hockeyclub Etten-Leur

Nieuws afbeelding 22-6-2020

Met ingang van seizoen 2020-2021 zullen Hockeyclub Prinsenbeek (HCP) en Hockeyclub Etten-Leur (HCEL) intensief samenwerken bij de jongens in de C- en D-lijn. Beide besturen zijn blij dat binnen de verenigingen draagvlak aanwezig is om deze samenwerking te realiseren. Als gevolg van ontwikkelingen van ledenaantallen in de jongenslijn is tot deze stap besloten, onderweg naar werving en groei van de beide verenigingen. De samenwerking, die in principe is aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaar, wordt gezien als een tijdelijke oplossing als reactie op maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Ook bevestigt dit het belang van met meerdere verenigingen naar oplossingen zoeken dan ieder vereniging voor zich.

Afgelopen seizoen is reeds een pilot gedraaid met een gezamenlijk JD1 team onder de naam SPEL (Samenwerking Prinsenbeek Etten-Leur). Onder deze naam zal de samenwerking verder worden vorm gegeven. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen van beide verenigingen, die in de afgelopen maanden de voorbereidende werkzaamheden hebben gedaan, in het bijzonder Debby van de Wijngaart, Wendy Stevens en Peter Wijninga namens HCP en Jeroen Tepas en Wim Dijkman namens HCEL.

Komend seizoen zullen 6 SPEL teams op de velden te bewonderen zijn. SPEL heeft eigen teams met daarin de kleuren van HCP (blauw) en HCEL (grijs). Trainingen en wedstrijden worden zowel in Prinsenbeek als in Etten-Leur gehouden. Natuurlijk vraagt deze samenwerking nog inspanningen van diverse vrijwilligers. De besturen van HCP en HCEL zijn er van overtuigd dat we de komende weken hierin snel stappen zullen zetten. Rond de start van het nieuwe seizoen zullen de besturen een convenant ondertekenen als officiële start van de samenwerking.

Sportieve groet,

Bestuur Hockeyclub Prinsenbeek & bestuur Hockeyclub Etten-Leur