header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Beste HCP-vrienden

Nieuws afbeelding 22-8-2020 Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. Wegens een technische omissie, is deze nieuwsbrief niet uitgegaan vóór de zomervakantie, maar is de informatie nog altijd relevant. Veel leesplezier. Het afgelopen hockey-seizoen is geheel anders verlopen en voor velen is de ‘vacation’ de ‘staycation’ geworden. Ik hoop dat je desondanks van de rust kunt hebt kunnen genieten.
 
Als bestuur hebben we in deze zomer gewoon doorgewerkt om alles weer in gereedheid te brengen voor het seizoen 2020/21. Over een paar zaken willen we je kort informeren
 
 1. Vakantiesluiting complex
Zoals gebruikelijk was het complex in de vakantietijd gesloten. Door de coronamaatregelen was dat eens temeer nodig. Via trainers/coaches is dit ook bekend gemaakt.
Toch hebben we gezien hoe er in de sluitingstijd gebruik gemaakt is van de velden. Laten we hier voor volgend jaar niet over hoeven struikelen en ons houden aan de afspraken.
 
 1. Help je mee?
We zijn samen HCP en dus hebben we jou nodig. Hieronder staan een aantal uitnodigingen waarmee je HCP kunt helpen.
 
 1. 1  Klussen dag
Op zaterdag 22 augustus staat de KLUSSEN DAG gepland. We hebben een mooie lijst gemaakt van kleinere en grotere klussen om ons complex weer spik en span te hebben voor het seizoen 2020/21.
 
‘Vele handen maken licht werk’ luidt het spreekwoord. Samen maken we er een gezellige dag van en zullen met wat lekker eten en drinken afsluiten om je te bedanken.
 
We hebben veel aanmelding ontvangen, dus daarvoor veel dank.
  
      2.2          Bar-bezetting
 
De barcommissie heeft zich in maart gebogen over hoe we de bar qua bezetting beter zouden kunnen organiseren, want op de zondagen bleek dit toch vaak een probleem. De barcommissie heeft geadviseerd om voor de zondagen een (tegen vrijwilligersvergoeding) betaalde coördinatie-bezetting te organiseren. Het bestuur heeft dit overgenomen.

Dus als jij denkt: ik ben minimaal 25 jaar oud en vind het leuk om op zondagen de bar(-coördinatie) te verzorgen en toeschouwers en spelers een leuke dag te bezorgen: dan ben JIJ degene die we zoeken. Als er meerdere kandidaten zijn, kunnen we een mooie verdeling maken over de zondagen.
 
Meld je aan door een mailtje te sturen aan [email protected].
 
 1. 3    Sponsorcommissie
Ook HCP kan niet zonder sponsors. We zijn gelukkig met onze huidige sponsoren. De huidige ‘corona-tijd’ heeft de sponsorcommissie tot een plan met focus gebracht waarmee we met elkaar meer kunnen doen voor onze sponsors: #samensterk #samentrots. Natuurlijk vraagt dit inzet en dus is de sponsorcommissie op zoek naar vrijwilligers die zich hiertoe graag willen inzetten.
 
Ben jij ook creatief, communicatief en zie jij ook die kansen om opgeteld meer te bieden aan sponsoren, meld je dan aan. En, ooh ja, dit hoeft niet permanent hoor, het mag ook voor een specifiek project: heel graag zelfs. Aanmelden kan door een mailtje aan [email protected] of [email protected]
 
 1. 4     Communicatiecommissie
Periodiek verschijnt de BULLY en daarnaast staan er regelmatig berichten op onze website en social media. Dit kunnen we alleen met gezamenlijke inzet van vrijwilligers. Om onze communicatie naar een hoger plan te brengen, is er ruimte voor nieuwe leden in de communicatiecommissie.
 
Vind jij het schrijven van kleine stukjes tekst leuk of heb je goede ideeën om ons als HCP nog zichtbaarder te maken, meld je aan door een mailtje te sturen aan [email protected].
  
 1. 5     Wervingscommissie
Aan het einde van afgelopen seizoen is er een club van vrijwilligers opgestaan om het wervingsplan nieuwe leden (o.a. met behulp van de KNHB-toolkit) uit te gaan voeren. We hebben dit besproken tijdens een inspirerende avond, aangevuld met een presentatie van ‘Stick-Leuk!’. Stick Leuk! zal op professionele wijze onze club gaan helpen met de organisatie van leuke trainingen voor de jongste jeugd op de zondagen en zo mogelijk ook behulpzaam zijn bij de aanbiedingen van wervingsclinics aan de basisscholen.
 
Denk jij: ‘hé, dat is leuk: contacten aanboren, slimme verbindingen leggen met scholen en bijvoorbeeld zwemlesbedrijven’, kom er dan ook bij en laat je horen via een mailtje aan [email protected] . Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
  
 1. Nieuw Clubhuis en vernieuwing veld B
Alle voorbereidingen voor een nieuw clubhuis en een waterveld B zijn in volle gang. Zoals het er nu uit ziet, zal het veld B worden vervangen in zomer 2021 door een waterveld. Eerder hebben we gepland om het te vervangen in de winter 2020/21, maar dat is ons vanwege het weer door de leveranciers echt afgeraden.
 
Het clubhuis vraagt qua voorbereiding veel inzet met bouwvoorbereiding en de voorbereiding van de financiering. Hiertoe lopen goede gesprekken met de gemeente Breda en voorzien we een behandeling in de gemeenteraad eind 2020. De noodzakelijke aanvragen voor subsidies en waarborgen zijn inmiddels verzonden. De business-case die we hebben opgemaakt, passen we continu aan aan veranderende omstandigheden, zoals de huidige corona-situatie. De uitkomst is nog steeds positief.
 
Om steeds de goede stappen te zetten, is er een commissie gevormd met daarin Arend Groenewegen als architect, aangevuld met expertise rondom financiën, financiering, realisatie en sponsoring door Jan Theunissen, Ramón de Croo en Niek Beukema (sponsorcommissie), Reinier Nederhoed, Rein Raaijmakers, Wim de Fouw en Carlo Post
 
We verwachten kort na de zomer een meer concreet beeld te hebben, zodat we dit in een (nog te plannen) Algemene Vergadering in oktober voor kunnen leggen.
  
 1. Corona en opening seizoen 2020/21
Het valt nog niet te voorspellen hoe het corona-virus zich in de zomer zal ontwikkelen. De ‘1,5-meter-samenleving’ lijkt daarbij een begrip te worden. We houden de regels van de KNHB/NOC-NSF steeds goed in de gaten en bereiden voor wat we kunnen voorbereiden.
 
Zo zal bijvoorbeeld het clubhuis geheel worden voorzien van looprichtingen zodat er maximaal 30 personen in de kantine kunnen zijn. Maar ook aan de rand van het veld zal een duiding komen van 1,5 meter.
 
Daarnaast is er afgelopen jaar helaas geen eindejaars-BBQ geweest, geen GVT, geen vrijwilligers-bedank-avond etc etc. We weten nog niet hoe we het seizoen 2020/21 binnen de regels kleur kunnen geven, maar wellicht heb jij er een idee bij: kom dan even binnen tijdens de ‘inloop’ van het bestuur: elke twee weken om 20:00 uur.
 
Wij hopen dat we elkaar met 1,5 meter weer snel kunnen ontmoeten.
  
 1. SPEL
In de Algemene Vergadering van juli 2020 is besloten tot de SPEL (Samenwerking Prinsenbeek Etten-Leur) voor de jongens D en C. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Denk hierbij aan de kleding, trainingen, coördinatie, financiën, materialen, zaalhockey en vervoer.
 
De teams worden hierover specifiek geïnformeerd, maar graag zeggen we reeds DANKJEWEL aan de vele vrijwilligers die zich hiermee bezig houden bij zowel HCP als bij HCEL. We zien uit naar een succesvolle samenwerking!
  
 1. Penningmeester
In de Algemene Vergadering van januari 2020 is aangegeven dat voor de bestuursfunctie van penningmeester nog geen benoemingsbesluit kon worden voorgelegd. Ondertussen hebben we niet stilgezeten en is een aantal mensen benaderd om de rol van penningmeester op zich te nemen.
 
Momenteel zijn we hiertoe nog nader in gesprek met een kandidate. Mocht jij denken: hé, dát is echt een uitdaging voor mij, laat het dan zsm weten via [email protected], want ‘vele handen maken licht werk’.
  
 1. Hockey technisch beleidsplan en extra TC-bestuurslid
De hockey-technische commissie heeft in juni een prachtig werk opgeleverd: het hockey-technisch beleidsplan. Het is een plan waarin heel concreet duidelijk wordt (in overzichtelijke stappen) hoe we de techniek van hockey binnen HCP naar een hoger plan kunnen brengen.
 
Door het bestuur is dit plan omarmd en is grote dankbaarheid geuit naar de leden van deze projectgroep: Cees, Eeko, Harry, Maryijn en Rob: top.
 
Om dit plan ook vast te houden voor de komende jaren zullen we in ieder geval:
 1. Het aanbieden aan de Algemene Vergadering 28/8 om vast te stellen
 2. Aan de te plannen Algemene Vergadering na 28/8 voor te stellen een extra TC-bestuurslid voor te stellen (dit is een vacature, je kunt je tot half september aanmelden via mail aan [email protected])
 3. HT2-oplieding starten (september start een groep van circa 15 cursisten)
 4. Trainers verbinden aan onze aanpak
 5. De rol van trainer/coach-coördinator organiseren die op vaste dagen aanwezig is voor vragen, feedback, hulp etc. De voorbereidingen hiervoor zijn lopende en zullen we in komende nieuwsbrieven nader toelichten.