header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Beste hockey-vrienden,

Nieuws afbeelding 14-10-2020

Gisteren, 13 oktober, heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn stevig en dringend noodzakelijk om het virus terug te dringen. Als geen ander beseffen we dat het inspanningen van ons allen vraagt en willen we als bestuur hier ook jouw medewerking voor vragen en daarbij niet de randjes op te zoeken van die regels.

Graag informeren we je over een paar praktische zaken. Mogelijk volgt er later nadere berichtgeving.


Algemeen

We blijven iedereen oproepen om je goed aan alle maatregelen te houden; ook in je privé-leven! Was regelmatig je handen, schud geen handen en HOUD AFSTAND! Werk mee aan alle maatregelen op onze vereniging. Alléén op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we spoedig weer met z’n allen wedstrijden kunnen spelen. De afgekondigde maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober en voor de komende 4 weken (t/m 10 november 2020) en mogelijk worden deze tussentijds nog bijgesteld. De maatregelen hebben de bedoeling om zoveel mogelijk contact tussen mensen te voorkomen: houd dat steeds in gedachten!

 

Competitie / wedstrijden

Voor alle (competitie-)lijnen geldt dat er geen wedstrijden meer gespeeld mogen worden.

 

Trainen

De trainingen voor de jeugd (tót 18 jaar: t/m A) gaan gewoon door volgens het bekende schema; inclusief de SPEL-teams. Daarmee komen de trainingen voor de seniorenteams tot nader bericht volledig te vervallen. Om te helpen zoveel mogelijk contacten te voorkomen, is het niet mogelijk extra trainingen te organiseren op bijvoorbeeld de zaterdag of de zondag.

 

Oefenwedstrijden

Het is toegestaan om voor de jeugd (tot 18 jaar: t/m A) oefenwedstrijden bínnen de vereniging te organiseren; hierbij zien de we SPEL-teams uiteraard als onderdeel van onze vereniging. Om zoveel mogelijk contacten te voorkomen, vragen we hiermee terughoudend om te gaan én de oefenwedstrijden (met een tijdsblok) te allen tijden aan te vragen via ons wedstrijdsecretariaat.

 

Toeschouwers / begeleiders van teams

Het is nog steeds niet toegestaan dat er toeschouwers zijn langs de velden. Omdat er alleen oefenwedstrijden bínnen de vereniging mogen worden georganiseerd, is er ook geen sprake van zogenaamde ‘teambegeleiders’: dus rijders, toeschouwers of anders geïnteresseerden (anders dan mensen met een functie binnen de club/team). Zij hebben geen toegang tot het complex.

 

Complex

Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken, willen we de teams vragen zich direct naar hun trainingsveld te begeven en de fietsen dan ook in de directe nabijheid te plaatsen. De parking is dan geschikt om kinderen af te zetten en op te halen.


 


Clubhuis dicht

Vanaf 29 september is de horeca/bar op de sportlocaties en –complexen reeds gesloten. Dit betekent:

  • dat ook bij slecht weer en plotselinge regenbuien het CLUBHUIS DICHT moet blijven. Zorg in die gevallen voor warme kleding, een paraplu en een regenjas. Bij onweer biedt de veranda en de ruimte voor de veranda (er zijn inmiddels doeken tussen veranda en veld A) beschutting;
  • het niet is toegestaan te eten of te drinken op het complex, m.u.v. de drinkflessen die je zelf meeneemt als teamlid;
  • dat de KLEEDKAMER DICHT is voor teambesprekingen en/of douchen.

 


Wanneer mag ik als speler naar het complex?

Spelers die gaan trainen mogen maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig zijn. Spelers die klaar zijn met hun eigen training of oefenwedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk ons sportcomplex verlaten.

 

Toezicht

We verwachten dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor de regels om zo te kunnen blijven hockeyen, binnen alle beperkingen. Er zullen met enige regelmaat corona-coördinatoren rondlopen in de gele hesjes, die zo mogelijk aanwijzingen zullen geven. We gaan ervan uit dat hier geen extra maatregelen bij nodig zullen zijn, en dat iedereen deze coördinatoren met respect benadert. Ze zijn er voor uw en onze gezondheid!

 

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE ATTENTIE EN BEREIDWILLIGE MEDEWERKING!

 

Het Bestuur HCP