header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Algemene Vergadering d.d. vrijdag 27 november 2020, aanvang 20 uur

Nieuws afbeelding 13-11-2020

Deze vergadering zal digitaal worden gehouden m.b.v. MS Teams.

U krijgt tevoren via e-mail uitleg hoe u kunt deelnemen.

Agenda:

 

 1. Opening
 2. ”aanwezige” stemgerechtigden
 3. vaststelling agenda
 4. mededelingen van algemene aard
 5. notulen algemene vergadering d.d. 28/8/2020 (zie website)
 6. statutenaanvulling m.b.t. elektronische communicatie bij algemene vergadering (zie bijlage; bron: KNHB)
 7. verkiezing penningmeester per 1-1-2021; het bestuur draagt voor: Nanni Ruedisueli
 8. presentatie update nieuwbouwplannen
 9. herbevestiging onderhandelingsmandaat bestuur inzake 8.
 10. w.v.t.t.k.
 11. rondvraag
 12. datum volgende algemene vergadering
 13. sluiting

 

Bijlage