header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Nieuws

Agenda AV 27-02-2021

Nieuws afbeelding 15-2-2021
Concept agenda van de Algemene Vergadering van HC Prinsenbeek d.d.
27/2/2021, 15:00 uur.

1. opening, uitleg over belang vergadering en over vergaderorde
2. vaststellen "aanwezige” leden en volmachten
3. vaststellen vergaderagenda
4. mededelingen voorzitter
5. notulen AV d.d. 27/11/2020: ter goedkeuring
6. coronacrisis: toelichting door voorzitter van bestuursbeleid aangaande
    coronacrisis en consequenties voor de club en de leden, waaronder
    beleid t.a.v. contributieheffing, waarna ruimte voor vragen en korte
    discussie
7. besluitvorming over projectplan "nieuwbouw clubhuis en aanleg
    waterveld”
a. uitgebreide toelichting van het project door het bestuur
b. gelegenheid tot vragen stellen
c. de AV wordt gevraagd om akkoord te gaan met het projectplan
8. w.v.t.t.k.
9. rondvraag
10. datum volgende AV
11. sluiting
Bijlage