header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar en kan per mail of via de website. Dit geldt voor zowel junioren als senioren. 

Opzeggingen zijn pas definitief nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. 

Via mail: 
Opzeggingen per e-mail moeten afkomstig zijn van het bij de club geregistreerde e-mailaccount van het opzeggende lid en moet gericht zijn aan [email protected] onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en team. Ook de reden van opzegging is gewenst. 

Via de website: 
Voor opzeggen via de website dient u in te loggen op uw persoonlijke pagina. U vindt het opzegformulier onder het kopje "club". U dient dit volledig in te vullen en te verzenden. 

In beide gevallen stuurt de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. 

Let op: Opzeggingen anderszins doorgegeven, bijvoorbeeld aan coach/trainer worden niet geaccepteerd. Niet tijdig opgezegd, betekent contributie betalen voor het hele komende seizoen. 

Voor de feitelijke tekst verwijzen we je door naar artikel 7 in het huishoudelijk reglement. Daarin wordt 1 mei als uiterste datum vermeld. Eerder stond op deze website echter 21 juni. Voor komend seizoen hanteren we 1 juni, zodat alle voorbereidingen tijdig gedaan kunnen worden. Dank voor de medewerking!