header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:30 JO10-1 Aimée Emmerik VeldB - AB
17:30 - 18:30 JO9-1 Eelco Dielemans
Olivier Dielemans
VeldA - A
17:30 - 18:30 MO10-1 Floor Timmermans
Imke Lamers
VeldB - CD
17:30 - 18:30 MO10-2 VeldC - AB
17:30 - 18:30 MO9-1 VeldA - C
17:30 - 18:30 MO9-2 Jill Graaf
Lisa Kortsmit
VeldA - D
17:30 - 18:30 MO9-3 Roland Sikkema VeldA - B
18:30 - 20:00 MO12-2 Etienne Simon VeldB - AB
18:30 - 20:00 MO14-1 Amber van Son
Justin den Engelsman
VeldC - AB
18:30 - 20:00 MO14-2 Rik Vermeulen VeldB - CD
18:30 - 20:00 MO14-4 Patrick van Gils
Joep Kegel
Kas Rijckevorsel
VeldA - CD
19:00 - 20:30 JO14-1 Max van der Tuin
Bobbie Snijders
VeldA - AB
20:00 - 21:30 JO16-1 Justin den Engelsman VeldA - CD
20:00 - 21:30 MO18-3 Rik Vermeulen VeldB - CD
20:30 - 22:00 JO18-1 Stephan Rasenberg VeldA - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 20:30 Keepers Trainingsgroep VeldA - CD
17:30 - 19:00 JO12-1 Joep Theunissen
Max van der Tuin
VeldA - AB
17:30 - 19:00 JO14-2 Lucas Meesters VeldB - CD
17:30 - 19:00 MO12-1 Sophie Post VeldB - AB
19:00 - 20:30 MO16-1 Amber van Son
Michelle Pernot
VeldA - AB
19:00 - 20:30 MO16-2 Danique Damen
Nienke Potters
VeldC - AB
19:00 - 20:30 MO16-5 Jan Bart van Lanschot VeldB - CD
19:00 - 20:30 MO18-1 Bas Nederhoed
Rob van Deursen
VeldB - AB
20:30 - 22:00 D1 VeldA Om de week wisselen
20:30 - 22:00 D1 Femke Mustert
Harry Nieuwkoop
VeldB - AB
20:30 - 22:00 DO25-1 Gerard Gatsonides VeldB - CD
20:30 - 22:00 H1 VeldB - AB
20:30 - 22:00 H1 VeldA Om de week wisselen
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Inlooptraining Trainingsgroep VeldA - CD
16:30 - 17:30 JO10-1 Aimée Emmerik VeldB - AB
16:30 - 17:30 JO9-1 Eelco Dielemans
Olivier Dielemans
VeldC - A
16:30 - 17:30 MO10-1 Floor Timmermans
Imke Lamers
VeldB - CD
16:30 - 17:30 MO10-2 VeldA - AB
16:30 - 17:30 MO9-1 VeldC - C
16:30 - 17:30 MO9-2 Jill Graaf
Lisa Kortsmit
VeldC - D
16:30 - 17:30 MO9-3 VeldC - B
17:30 - 19:00 Prohockey Trainingsgroep VeldA - CD
17:30 - 19:00 JO14-1 Justin den Engelsman
Max van der Tuin
VeldA - AB
17:30 - 19:00 MO12-3 Julot Vermunt
Marit Jongenelis
VeldB - CD
17:30 - 19:00 MO12-4 Iris Rovers VeldC - CD
17:30 - 19:00 MO16-3 Justin den Engelsman VeldB - AB
19:00 - 20:30 JO16-1 Justin den Engelsman VeldA - AB
19:00 - 20:30 JO18-1 Stephan Rasenberg VeldB - CD
19:00 - 20:30 MO12-2 Etienne Simon VeldC - AB
19:00 - 20:30 MO14-1 Bas Dirks VeldA - CD
19:00 - 20:30 MO14-2 Iris Rovers VeldC - CD
19:00 - 20:30 MO18-2 Thomas Herklots VeldB - AB
20:30 - 22:00 D2 VeldB - AB
20:30 - 22:00 D30-1 VeldB - CD
20:30 - 22:00 H2 VeldA - AB
20:30 - 22:00 H3 VeldA - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 19:00 MO14-3 Lotte Kuijpers VeldB - CD
18:00 - 19:30 MO16-1 Amber van Son
Michelle Pernot
VeldA - CD
19:00 - 20:30 MO16-4 Cees de Fouw VeldC - CD
19:00 - 20:30 MO16-5 Lotte Kuijpers VeldC - AB
19:00 - 20:30 MO18-1 Bas Nederhoed
Rob van Deursen
VeldA - AB
19:00 - 20:30 MO18-4 Rik Vermeulen VeldB - CD
19:00 - 20:30 MO18-5 Sam Vermeeren VeldB - AB
19:30 - 21:00 D1 Femke Mustert
Harry Nieuwkoop
VeldA - CD
20:30 - 22:00 DDW1 VeldB
20:30 - 22:00 H1 VeldA - AB
20:30 - 22:00 TrimD VeldC
20:30 - 22:00 TrimH VeldC
21:00 - 22:30 H30-1 VeldA - CD
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Prohockey Trainingsgroep VeldC
16:30 - 17:30 Prohockey Trainingsgroep VeldB
16:30 - 17:30 Funkey VeldA - AB
16:30 - 17:30 MO8-1 VeldA - CD
16:30 - 17:30 MO8-2 Isabelle Simon
Liselotte Dielemans
VeldA - CD
16:30 - 17:30 MO8-3 VeldA - CD
16:30 - 17:30 MO8-4 Siebrandt Keuning VeldA - CD
17:30 - 19:00 Hockey College Trainingsgroep VeldA - CD
17:30 - 19:00 JO12-1 Cees de Fouw
Joep Theunissen
VeldA - AB
17:30 - 19:00 MO12-4 Pro Hockey VeldB - CD
19:00 - 20:30 Facultatieve training Trainingsgroep VeldB - CD Om de week
19:00 - 20:30 JO14-2 Joep Theunissen VeldB - AB
19:00 - 20:30 MO12-1 Sophie Post VeldA - CD
19:00 - 20:30 MO12-3 Pro Hockey VeldC - AB
19:00 - 20:30 MO16-2 Danique Damen
Nienke Potters
VeldA - AB