header foto header foto header foto header foto header foto
Dit schema loopt van 31-3-2021 t/m 1-5-2021
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:45 J8E1 Birger Vogels
Cas Raaijmakers
VeldA - C
17:30 - 18:45 M6E1 Frédérique Jansen
Job Bracke
Miranda Van Der Leest
Pleun Gons
VeldB - AB
17:30 - 18:45 M8E1 Etienne Simon
Fenne Rigbers
Jeroen Rigbers
VeldA - D
17:30 - 18:45 M8E2 Jasmijn Oosterling VeldC - CD
17:30 - 18:45 MB5 Sam Wijers VeldA - AB
17:30 - 18:45 MB6 Sam Vermeeren VeldB - CD
17:30 - 18:45 MD2 Jasper Simonis
Sjoerd Bastiaansen
Eric Gilijamse
VeldC - AB
18:45 - 20:00 Keepers Trainingsgroep VeldA - CD
18:45 - 20:00 JB1 Femke Mustert
Levi Tranadi
VeldB - AB
18:45 - 20:00 MA3 Hockey Werkt VeldC - AB
18:45 - 20:00 MB3 Sam Wijers VeldA - AB
20:00 - 21:30 DJ1 Hockey Werkt VeldC - AB
20:00 - 21:30 JA1 Stephan Rasenberg VeldA - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:45 J6E1 Maud van Gils
Maud Timmermans
VeldA - A
17:30 - 18:45 M6E2 Pleun Colsen
Simone Post
VeldA - B
17:30 - 18:45 M6E3 Alexander Geilings
Max van der Tuin
VeldC - B
17:30 - 18:45 M8E3 Bibi Franken
Iris Oosterling
VeldC - A
17:30 - 18:45 MC6 Djoelle Voeten
Lotte Kuijpers
VeldB - AB
17:30 - 18:45 MD1 Michelle Pernot
Sophie Post
VeldA - CD
17:30 - 18:45 MD3 Fien Houtepen
Steffi Voeten
VeldB - CD
17:30 - 18:45 MD4 Julie Franken
Romée de Vree
VeldC - CD
18:45 - 20:00 D4 Verzorgt eigen Training VeldC - CD
18:45 - 20:00 MA1 Maxim Gys
Rob van Deursen
VeldB - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MA1 Maxim Gys
Rob van Deursen
VeldA - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MB1 Thomas Herklots VeldA - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MB1 Thomas Herklots VeldB - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MB2 Sam Wijers VeldC - AB
18:45 - 20:00 MC1 Amber van Son
Jesper de Ruiter
VeldB - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC1 Amber van Son
Jesper de Ruiter
VeldA - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC2 Amber Zegers
Lotte Brans
VeldA - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC2 Amber Zegers
Lotte Brans
VeldB - AB Afwisselend water/zand
20:00 - 21:30 D1 Harry Nieuwkoop VeldA - CD
20:00 - 21:30 D4 Verzorgt eigen Training VeldC - AB
20:00 - 21:30 H1 Eko de Mes VeldA - AB
20:00 - 21:30 H3 René Beijleveld VeldB - AB
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:45 J8E1 Birger Vogels
Cas Raaijmakers
VeldB - AB
17:30 - 18:45 M6E1 Frédérique Jansen
Pleun Gons
VeldB - CD
17:30 - 18:45 M8E1 Etienne Simon
Fenne Rigbers
Jeroen Rigbers
VeldC - AB
17:30 - 18:45 M8E2 Dieuwertje Schoonen
Sofie van Tilburg
VeldA - CD
17:30 - 18:45 MD2 Jasper Simonis
Sjoerd Bastiaansen
Eric Gilijamse
VeldA - AB
18:45 - 20:00 Keepers Trainingsgroep VeldC - CD
18:45 - 20:00 JA1 Stephan Rasenberg VeldB - AB
18:45 - 20:00 JB1 Femke Mustert
Levi Tranadi
VeldA - AB
18:45 - 20:00 MB4 Milou Bekkers VeldA - CD
18:45 - 20:00 MC5 Patrick van Gils
Ron van Leijsen
VeldC - AB
20:00 - 21:30 D2 Verzorgt eigen Training VeldB - CD
20:00 - 21:30 D3 Verzorgt eigen Training VeldA - CD
20:00 - 21:30 D30A Verzorgt eigen Training VeldC - AB
20:00 - 21:30 H2 Verzorgt eigen Training VeldA - AB
20:00 - 21:30 HJ1 Stephan Rasenberg VeldB - AB
20:00 - 21:30 TrimD Verzorgt eigen Training VeldC - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:45 JC2 Joep Theunissen
Stijn de Vries
VeldA - AB
17:30 - 18:45 JC3 VeldA - CD
17:30 - 18:45 M6E3 Alexander Geilings
Max van der Tuin
VeldB - AB
17:30 - 18:45 MC3 Sam Timmermans VeldB - CD
17:30 - 18:45 MC4 Fleur van Praat
Sanne Kruik
VeldC - AB
18:45 - 20:00 JC1 H HCEL VeldC - AB
18:45 - 20:00 MA1 Maxim Gys
Rob van Deursen
VeldA - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MA1 Maxim Gys
Rob van Deursen
VeldB - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MA2 Sam Wijers VeldC - CD
18:45 - 20:00 MB1 Thomas Herklots VeldA - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MB1 Thomas Herklots VeldB - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC1 Amber van Son
Jesper de Ruiter
VeldB - CD Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC1 Amber van Son
Jesper de Ruiter
VeldA - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC2 Amber Zegers
Lotte Brans
VeldB - AB Afwisselend water/zand
18:45 - 20:00 MC2 Amber Zegers
Lotte Brans
VeldA - CD Afwisselend water/zand
20:00 - 21:30 D1 Harry Nieuwkoop VeldA - CD
20:00 - 21:30 H1 Eko de Mes VeldA - AB
20:00 - 21:30 H35A Verzorgt eigen Training VeldB - AB
20:00 - 21:30 TrimH Verzorgt eigen Training VeldC - AB
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:45 JD2 H HCEL
Max van der Tuin
VeldA - CD
17:30 - 18:45 JD3 Gijs de Bresser
Moos van den Boom
VeldB - CD
17:30 - 18:45 M8E3 Charlotte Maas
Isa de Bresser
VeldC - AB
17:30 - 18:45 MD3 Eva Nuyten
Fieke Terpsma
VeldB - AB
17:30 - 18:45 MD4 Liv Bakx
Veerle Hornman
VeldC - CD
18:00 - 18:45 JD1 Cees de Fouw
H HCEL
VeldA - AB
18:45 - 20:00 JD1 Cees de Fouw
H HCEL
VeldC - AB
18:45 - 20:00 MB3 Frank Zwarts VeldB - CD Om de week
18:45 - 20:00 MD1 Michelle Pernot
Sophie Post
VeldB - AB
Zondag
Tijd Team Trainer Veld Memo
09:30 - 10:30 Benjamins 1 Fleur Schellekens
Liselotte Dielemans
VeldB - AB
09:30 - 11:00 D3 Verzorgt eigen Training VeldA
09:30 - 10:30 Funkey-teams Gijs Vermeulen
Max van der Tuin
VeldB - AB
09:30 - 10:30 JF1 Eelco Dielemans
Olivier Dielemans
VeldC - A
09:30 - 10:30 JF2 Gijs Vermeulen VeldC - B
09:30 - 10:30 MF1 Cyril Kloppers
Laura Luijendijk
VeldB - C
09:30 - 10:30 MF2 Charlotte Luijendijk
Sophie Manuhutu
VeldB - D
11:00 - 12:30 D1 Harry Nieuwkoop VeldA
11:00 - 12:30 H1 Eko de Mes VeldB
14:00 - 15:30 H3 VeldA